שלום, בעבר פרסמתי מדריך אודות התקנה של Azure PowerShell. באותו מדריך הוסבר כיצד להתקין Microsoft Azure PowerShell באמצעות Microsoft Web Platform Installer. לפני מס' ימים בעודי מנסה לבצע עדכון לגרסת ה-Azure PowerShell module באמצעות פקודת PowerShell נוכחתי להבין שהעובדה שההתקנה של Microsoft Azure PowerShell module בוצעה באמצעות Microsoft Web Platform Installer לא מאפשרת לי לבצע